Altiplano Dam Tec

Samenstelling: 3.5% CLOMAZON + 40% NAPROPAMIDE
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 2 x 5 kg
Erkenningsnummer: 10600P/B

Gebruik
Selectief HERBICIDE ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden in winterkoolzaad.

Eigenschappen en werking
Altiplano DAM TEC is een combinatie van ingekapselde clomazon en napropamide, wat ervoor zorgt dat de kieming van een hele reeks eenjarige dicotyle en grasonkruiden, alsook van enkele van de belangrijkste probleemonkruiden, wordt verhinderd.

Spectrum
Eenjarige grasachtige onkruiden: duist (Alopecurus myosuroides), raaigrassen (Lolium spp.), beemdgras (Festuca spp.), struisgras (Agrostis spp.).
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: herderstasje (Capsella bursa-pastoris), wilde peen (Daucus carota), klaproos (Papaver spp.), kleefkruid (Galium aparine), slipbladige ooievaarsbek (Geranium dissectum), ronde ooievaarsbek (Geranium rotundifolium), kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum), dovenetels (Lamium spp.), kamille (Matricaria chamomilla), bingelkruid (Mercurialis annua), vogelmuur (Stellaria media), kruiskruid (Senecio vulgaris), raket (Sisymbrium officinale), ereprijs (Veronica spp.)

Erkenningen
WINTERKOOLZAAD (open lucht)
Toepassingsstadium: Voor opkomst (BBCH 00-07)
3 kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

Max. 1 toepassing/teelt
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met 90% driftreducerende techniek.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
ALTIPLANO® DAM TEC is een product van FMC Chemical, gedeponeerd handelsmerk van FMC Corporation.

Last update of this page April 2018

Designed by Pedro
Scroll to Top