Chikara

Samenstelling: 25% FLAZASULFURON
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 20 x 50 g, 10 x 200 g
Erkenningsnummer: 9249P/B

Gebruik
Niet selectief HERBICIDE voor totaalonkruidbestrijding.

Eigenschappen en werking
Flazasulfuron is een systemisch blad- en wortelherbicide dat behoort tot de groep van de sulfonylureumverbindingen. Het werkt in op de productie van aminozuren (ALS-remmer).
Chikara heeft geen effect op het kiemingsproces van de onkruiden, maar wel op de groei. Vanaf het moment dat de jonge blaadjes of wortels flazasulfuron hebben opgenomen, wordt de ontwikkeling echter meteen geblokkeerd. Na enkele dagen wordt er vergeling of roodverkleuring van de jongste blaadjes zichtbaar. Daarna volgt er necrose die uiteindelijk leidt tot volledige afsterving van het onkruid.

Spectrum
Chikara heeft een zeer breed werkingsspectrum. Zwarte nachtschade en erepriijssoorten zijn minder gevoelig.
Eenjarige en doorlevende, grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.

Erkenningen
CONIFEREN (Sierbomen) (niet bestemd voor consumptie)
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort: Abies sp., Picea sp., Taxus, Thuya sp.
Toepassingsstadium : tijdens de vegetatieve rustfase, voor het uitlopen
0,2 kg/ha, 1 toepassing

Max. 1 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

NIET VERHARDE PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN
Toepassingsstadium : voor-opkomst van de onkruiden
0,15 kg/ha voor een nawerking van 3 tot 5 maanden
0,20 kg/ha voor een nawerking van 6 tot 7 maanden

Toepassingsstadium : na-opkomst van de onkruiden
0,15 kg/ha in menging met een product op basis van glyfosaat aan de erkende dosis voor een nawerking van 3 tot 5 maanden
0,20 kg/ha in menging met een product op basis van glyfosaat aan de erkende dosis voor een nawerking van 6 tot 7 maanden

Max. 1 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

SPOORWEGEN
Toepassingsstadium : voor-opkomst van de onkruiden
0,15 kg/ha voor een nawerking van 3 tot 5 maanden
0,20 kg/ha voor een nawerking van 6 tot 7 maanden

Toepassingsstadium : na-opkomst van de onkruiden
0,15 kg/ha in menging met een product op basis van glyfosaat aan de erkende dosis voor een nawerking van 3 tot 5 maanden
0,20 kg/ha in menging met een product op basis van glyfosaat aan de erkende dosis voor een nawerking van 6 tot 7 maanden

Max. 1 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

VERHARDE PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN
Toepassingsstadium : voor-opkomst van de onkruiden
0,15 kg/ha voor een nawerking van 3 tot 5 maanden
0,20 kg/ha voor een nawerking van 6 tot 7 maanden

Toepassingsstadium : na-opkomst van de onkruiden
Dosis : 0,15 kg/ha in menging met een product op basis van glyfosaat aan de erkende dosis voor een nawerking van 3 tot 5 maanden
Dosis : 0,20 kg/ha in menging met een product op basis van glyfosaat aan de erkende dosis voor een nawerking van 6 tot 7 maanden

Max. 1 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

Opmerkingen
Chikara mag niet worden gebruikt in de nabijheid van gevoelige bomen en struiken. Enkel op vlakke terreinen en bij strikte naleving van de gebruiksaanwijzing kan een zeker gebruik overwogen worden. In elk geval dient altijd vermeden te worden dat er product terecht komt op de groene plantendelen van de te behouden gewassen. Een beschermkap kan hierbij helpen; richt de spuitvloeistof steeds naar de te bestrijden onkruiden. Een accidenteel contact van de spuitvloeistof met de bladeren kan een vergeling veroorzaken en dwerggroei van de bijbehorende tak. Deze symptomen zijn meestal zonder gevolg voor de verdere ontwikkeling van de plant en zullen het daarop volgende groeiseizoen verdwijnen.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

 

Vervang- en volggewassen
Na een toepassing met Chikara moet men minstens 18 maanden wachten vooraleer het perceel terug in cultuur te brengen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

CHIKARA® is een product van ISK Biosciences NV; geregistreerd handelsmerk van Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Last update of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top