Garlon Super

Samenstelling: 30 g/l AMINOPYRALIDE + 240 g/l TRICLOPYR
Formulering: EW (emulsie, olie in water)
Verpakking: 10 x 1 L
Erkenningsnummer: 9758P/B

Gebruik
Herbicide voor de bestrijding van eenjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden in grasland- weiland en niet verharde permanent onbeteelde terreinen.

Eigenschappen en werking

Spectrum
Houtige planten, eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, doorlevende tweezaadlobbige onkruiden, paardenstaart.

Erkenningen
GRASLAND EN WEILAND
Uitsluitend voor gebruik op permanente weiden, niet bestemd om gemaaid te worden, niet aansluitend op een stal.
Toepassingsstadium : van april tot september of 2-3 weken na een maaibeurt op opnieuw uitgelopen planten of ontwikkelde vegetatie
2 L/ha of 40 ml/10 L water/200 m² voor plaatselijke behandeling, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden.
Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

NIET VERHARDE PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN
Toepassingsstadium : van april tot september op ontwikkelde vegetatie
2 L/ha of 40 ml/10 L water/200 m² voor plaatselijke behandeling, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

Opmerkingen
Uitsluitend voor gebruik op permanente weiden, niet bestemd om gemaaid te worden, niet aansluitend op een stal.
Aardappelen, komposieten, schermbloemigen en vlinderbloemigen zijn zeer gevoelig voor residuen van aminopyralid in de bodem, plantenresten en mest gebruikt als organische meststof. Onderstaande restricties dienen daarom nauwgezet opgevolgd te worden.
a/ VOLGGEWASSEN
In geval een permanente graasweide vernietigd wordt, mogen ENKEL maïs, granen, gras en koolzaad ingezaaid worden indien het perceel behandeld werd met GARLON SUPER in het vorige seizoen.
b/ MEST
Mest van dieren, die gegraasd hebben op een weiland behandeld met GARLON SUPER, kan residu’s van aminopyralid bevatten. De mest kan fytotoxiciteit veroorzaken bij gebruik op of vóór de teelt van andere gewassen dan maïs, granen en grasland.
c/ KLAVER
Aanwezige klaver wordt afgedood. Een periode van 4 maanden tussen de toepassing van GARLON SUPER en het zaaien van klaver dient daarom gerespecteerd te worden.
Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Het is aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Vervang- en volggewassen
Zie opmerkingen hierboven.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
GARLON® Super is een geregistreerd handelsmerk van Dow Agrosciences BV.
Last update of this page january 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top