Kemiron SC

Samenstelling: 500 g/l ethofumesaat
Formulering: SC (Suspensie concentraat)
Verpakking: 4 x 5l
Erkenningsnummer: 8595P/B

Gebruik
Selectief HERBICIDE in verschillende teelten.

Eigenschappen en werking

Erkenningen
CHICOREI (open lucht)
Toepassingsstadium : na opkomst
0,2 l/ha, eventueel gefractioneerd
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

ENGELS RAAIGRAS (graszaadteelt)
Toepassingsstadium : kort na zaai (BBCH00) of 3-4 bladstadium (BBCH 13-14) in de herfst
1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras, duist, windhalm en vogelmuur.

Toepassingsstadium : Begin uitstoeling (BBCH 21), oktober - november of februari - maart
2 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van straatgras, duist, windhalm en vogelmuur.

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

GRASLAND - WEILAND
Toepassingsstadium : Vanaf 21 dagen na de opkomst; in oktober-november of februari - maart
2 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van straatgras en vogelmuur.
Door de behandeling worden Festuca spp., struisgras, kruipertje en klaver vernietigd.
Veiligheidstermijn: 14 dagen voor het maaien, het inkuilen of het beweiden

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

ITALIAANS RAAIGRAS (graszaadteelt)
Toepassingsstadium : kort na zaai (BBCH00) of 3-4 bladstadium (BBCH 13-14) in de herfst
1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras, duist, windhalm en vogelmuur.

Toepassingsstadium : Begin uitstoeling (BBCH 21), oktober - november of februari - maart
2 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van straatgras, duist, windhalm en vogelmuur.

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

RODE BIET (kroten) (open lucht)
Toepassingsstadium : voor zaai – voor opkomst (BBCH 00-08)
2 l/ha, eventueel gefractioneerd. Het product wordt bij voorkeur toegepast voor de zaai en ingewerkt in de bodem, vooral bij droogte.
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden, duist, windhalm, straatgras, graanopslag en vogelmuur
Max. 1 toepassing/teelt

Toepassingsstadium : kiembladeren – 4 bladeren (BBCH 10-14)
0,4-,08 l/ha naargelang de te verwachten onkruidflora, 1 toepassing, eventueel gefractioneerd toepassen
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, kleefkruid, bingelkruid, vogelmuur en duizendknopigen

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

SPINAZIE (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-zaai - voor-opkomst (BBCH 00-09)
0,8 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Risico op gewasbeschadiging op lichte grond

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

STAMSLABONEN (princessen-, snijboon) (groengeoogst) (open lucht)
Toepassingsstadium : 1 tot 3 drievoudige bladeren (BBCH 11-13)
1 l/ha, eventueel gefractioneerd
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

SUIKERBIETEN (open lucht)
Toepassingsstadium : voor zaai – voor opkomst (BBCH 00-08)
2 l/ha, eventueel gefractioneerd. Het product wordt bij voorkeur toegepast voor de zaai en ingewerkt in de bodem, vooral bij droogte.
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden, duist, windhalm, straatgras, graanopslag en vogelmuur

Toepassingsstadium : kiembladeren – 4 bladeren (BBCH 10-14)
0,4-,08 l/ha naargelang de te verwachten onkruidflora, eventueel gefractioneerd toepassen in het FAR-systeem
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, kleefkruid, bingelkruid, vogelmuur en duizendknopigen

Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

TABAK
Toepassingsstadium : 3-8 dagen voor het planten
2 l/ha alleen of in menging met 0,4-0,5 kg linuron/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

TIMOTHEEGRAS (graszaadteelt)
Toepassingsstadium : 3 bladeren – 3de stoel (BBCH 13-23), in het najaar of bij het hernemen van de groei in het voorjaar
2 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras, duist, windhalm en vogelmuur.

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

VOEDERBIETEN (open lucht)
Toepassingsstadium : voor zaai – voor opkomst (BBCH 00-08)
2 l/ha, eventueel gefractioneerd. Het product wordt bij voorkeur toegepast voor de zaai en ingewerkt in de bodem, vooral bij droogte.
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige onkruiden, duist, windhalm, straatgras, graanopslag en vogelmuur

Toepassingsstadium : kiembladeren – 4 bladeren (BBCH 10-14)
0,4-,08 l/ha naargelang de te verwachten onkruidflora, eventueel gefractioneerd toepassen in het FAR-systeem
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, eenjarige grasachtige onkruiden, kleefkruid, bingelkruid, vogelmuur en duizendknopigen

Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

WARMOES (snijbiet) (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-zaai - voor-opkomst (BBCH 00-09)
0,8 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden
Risico op gewasbeschadiging op lichte grond

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

WITLOOFWORTELTEELT (open lucht)
Toepassingsstadium : na opkomst
0,2 l/ha, eventueel gefractioneerd
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Opmerkingen

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Vervang- en volggewassen
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
KEMIRON SC is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Cropscience NV
Last update of this page january 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top