Metrimax

Samenstelling: 60 g/l CLOMAZON + 233 g/l METRIBUZIN
Formulering: ZC (mengsel van CS en SC formulering)
Verpakking: 4 x 5 L
Erkenningsnummer: 10127P/B

Gebruik
Selectief vooropkomst HERBICIDE ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden in aardappelen.

Spectrum
Eenjarige grasachtige onkruiden: duist (Alopecurus myosuroides), hanepoot (Echinochloa crus-galli) en straatgras (Poa annua)
Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: hondspeterselie (Aethusa cynapium), uitstaande melde (Atriplex patula), herderstasje (Capsella bursa-pastoris), korenbloem (Centaurea cyanus), melganzenvoet (Chenopodium album), rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum), gewone duivekervel (Fumaria officinalis), kleefkruid (Galium aparine), akkerwalstro (Galium spurium L.), paarse dovenetel (Lamium purpureum), kamille (echte) (Matricaria chamomilla), bingelkruid (Mercurialis annua), varkensgras (Polygonum aviculare), zwaluwtong (Polygonum convolvulus), perzikkruid (Polygonum persicaria), knopherik (Raphanus raphanistrum), klein kruiskruid (Senecio vulgaris), zwarte nachtschade (Solanum nigrum), vogelmuur (Stellaria media), kleine brandnetel (Urtica urens), grote ereprijs (Veronica persica), akkerviooltje (Viola arvensis).

Erkenningen
AARDAPPELEN (open lucht)
Toepassingsstadium : voor – opkomst (BBCH 01 – 09)
1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Max. 1 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 2m met klassieke techniek
max. 525 g metribuzin/ha/36 maanden

AARDAPPPELPOOTGOEDTEELT
Toepassingsstadium : voor – opkomst (BBCH 01 – 09)
1,5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Max. 1 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 2m met klassieke techniek
max. 525 g metribuzin/ha/36 maanden

Opmerkingen
Verbleken van het blad kan zich voordoen. Dit verschijnsel is tijdelijk en heeft geen invloed op de kwaliteit en het rendement van de oogst.
Voor een goed resultaat in voor-opkomst wordt Metrimax best toegepast op een vochtige bodem en bij windstil weer.
Niet behandelen bij wind om schade aan naburige gewassen te vermijden.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Vervang- en volggewassen
Omwille van de lange nawerking van het product in de bodem komen enkel teelten zoals erwten, maïs, zonnebloem en zomerkoolzaad in aanmerking voor de vervanging van een behandelde en mislukte teelt.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
METRIMAX® is een product van Belchim Crop Protection NV.
Last revision of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top