Monarch

Samenstelling: 460 g/l FLUTOLANIL
Formulering: SC (Suspensie concentraat)
Verpakking: 4 x 5 L
Erkenningsnummer: 9820P/B

Gebruik
FUNGICIDE ter bestrijding van lakschurft (Rhizoctonia solani) in aardappelpootgoed. Het product wordt gebruikt voor ontsmetting van de knol.

Spectrum
Rhizoctonia solani

Erkenning
AARDAPPELPOOTGOED (ontsmetting)
Toepassingsstadium : kort voor voorkiemen of planten
0,20 l/ton knollen, 1 toepassing
Risicobeperkende maatregelen: /

Opmerkingen
Een partij aardappelen dient slechts eenmaal te worden behandeld voor het voorkiemen of planten. De te behandelen aardappelen moeten droog en zoveel mogelijk vrij van grond en stof zijn. Zieke en beschadigde knollen moeten worden verwijderd. Het middel zuiver toepassen of verdund in water met aangepaste spuitapparatuur. Toepassen tot maximum 2 liter totale spuitvloeistof per ton pootgoed voor een goede bedekking. De spuitapparatuur zodanig afstellen dat de nodige hoeveelheid middel gelijkmatig over de gehele partij wordt verdeeld.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Monarch® is een geregistreerd handelsmerk van Belchim Crop Protection NV.
Last revision of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top