BELCHIM - NEWS CENTER

Wednesday, January 16, 2019

Nieuw bezoekersrecord op Interpom Primeurs 2014!

 • Hits: 1756

Met meer dan 19000 bezoekers is de Interpomeditie van 2014 opnieuw een groot succes geworden.
Via deze weg wenst Belchim Crop Protection iedereen te bedanken die onze stand kwam bezoeken!
In een aangename sfeer konden we onze nieuwe producten bespreken die vanaf 2015 beschikbaar zullen zijn op de markt.

Een speciale vermelding gaat dit jaar naar Condi-plants en Jeroen Hindryckx, die de Inno Potato Award mee naar huis mochten nemen. In naam van Belchim Crop Protection nogmaals proficiat aan hen!

We zien u graag terug in Kortrijk in 2016!

Grassenbestrijding in de koolzaadteelt

 • Hits: 1348

In teeltrotaties met vooral najaarsgewassen (bijvoorbeeld koolzaad – wintertarwe – wintergerst) is het niet altijd makkelijk om een goede grassenbestrijding te doen. Zeker niet indien er in de loop der jaren resistentie ontstaan is voor sommige herbiciden. Maak daarom gebruik van de koolzaadteelt in de rotatie om een goede grassenbestrijding uit te voeren met Kerb 400SC

Read more: Grassenbestrijding in de koolzaadteelt

Behandel nu en voorkom infecties met het dwergvergelingsvirus!

 • Hits: 1959

Behandel nu en voorkom infecties met het dwergvergelingsvirus!

 

Cadco en LCG geven aan dat er voldoende bladluisvluchten geweest zijn om de behandelingsdrempel in wintergerst te bereiken. Één derde van de planten is gekoloniseerd door bladluizen. Een belangrijk gedeelte van de gevonden bladluizen draagt het dwergvergelingsvirus.

Read more: Behandel nu en voorkom infecties met het dwergvergelingsvirus!

Aardappelen: De aardappelen zitten in de schuur, wat nu?!

 • Hits: 1700

Aardappelen: De aardappelen zitten in de schuur, wat nu?!

 

Sommige aardappeltelers zijn reeds klaar met het inschuren van hun aardappelen, andere zijn nog volop bezig. Door andere werkzaamheden hebben de meeste telers het nog zeer druk. Toch mag men niet vergeten dat het drogen en wondhelen van aardappelen van cruciaal belang is voor een goede bewaring.

Read more: Aardappelen: De aardappelen zitten in de schuur, wat nu?!

Boomkwekerij: Onkruidbestrijding in het najaar

 • Hits: 1593

Boomkwekerij: Onkruidbestrijding in het najaar

 

In het najaar kiemen najaarsonkruiden die in het voorjaar/lente zeer moeilijk te bestrijden zijn. Tijdens dit moment liggen kansen om een goede start te nemen voor een geslaagde onkruidbestrijding.

Read more: Boomkwekerij: Onkruidbestrijding in het najaar

Fruitteelt: Bestrijding kanker na de pluk van appelen en peren

 • Hits: 1676

Fruitteelt: Bestrijding kanker na de pluk van appelen en peren

 

Door het plukken van de vruchten, snoeien en de bladval ontstaan er wonden aan de bomen. Deze zijn een ingangspoort voor kanker en moeten daarom steeds worden beschermd.

Read more: Fruitteelt: Bestrijding kanker na de pluk van appelen en peren

Uitverkoopdata Belchim Hydro

 • Hits: 1387

Belchim Hydro verdwijnt uit ons gamma.

 

Hieronder vindt u de nodige uitverkooptermijnen:

 • Verkoop toelatingshouder: 31/05/2014
 • Verkoop en opslag derden: 30/11/2014
 • Opgebruiktermijn gebruiker: 30/11/2015

Bestrijding van doorlevende onkruiden en houtachtigen

 • Hits: 2624

Laatste kans om doorlevende onkruiden te bestrijden !
De droge zomerperiode vermindert groei bij de meeste onkruiden. Na een flinke regenbui staan alle onkruiden, ook doorlevende, er terug fris en groeikrachtig bij. Het vroege najaar is ideaal om doorlevende onkruiden te bestrijden: dalende sapstroom neemt Garlon Super mee naar de wortel !

Read more: Bestrijding van doorlevende onkruiden en houtachtigen

Onkruidbestrijding winterspinazie

 • Hits: 2146

Onkruidbestrijding winterspinazie !
Onkruidbestrijding in winterspinazie wordt er niet gemakkelijker op. Asulox is niet meer toegelaten. Bestrijding van composieten wordt steeds moeilijker. Een zo breed mogelijke basis toepassen is noodzakelijk.

Bestrijding sclerotinia !
Het weer in 2013 was zeer wisselend. De zomer was droog en sclerotinia lijkt tijdens droge omstandigheden minder aanwezig. Toch is sclerotinia nooit weg en waren kort vóór de oogst weer behoorlijke aantastingen te zien in gevoelige teelten.

Read more: Onkruidbestrijding winterspinazie

Page 3 of 3

Designed by Pedro
Scroll to Top