Novitron DamTec

Samenstelling: 30 g/l CLOMAZON + 500 g/l ACLONIFEN
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 2 x 5kg
Erkenningsnummer: 10338P/B

Gebruik
Selectief vooropkomst HERBICIDE ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden in aardappelen, erwten en vicia-bonen.

Spectrum
Tweezaadlobbige onkruiden: amarant (Amaranthus spp.), hondspeterselie (Aethusa cynapium), herderstasje (Capsella bursa-pastoris), melganzenvoet (Chenopodium album), doornappel (Datura stramonium), kleefkruid (Galium aparine), dovenetel (Lamium spp), bingelkruid (Mercurialis annua), gewone klaproos (Papaver rhoeas), varkensgras (Polygonum aviculare), zwaluwtong (Polygonum convolvulus), perzikkruid (Polygonum persicaria), akkermelkdistel (Sonchus arvensis), zwarte nachtschade (Solanum nigrum), vogelmuur (Stellaria media), kleine brandnetel (Urtica urens), duivenkervel (Fumaria officinalis), herik (Sinapis arvensis), knopherik (Raphanus raphanistrum), akkerviooltje (Viola arvensis), knopkruid (Galinsoga parviflora), klein kruiskruid (Senecio vulgaris)
Grasachtige onkruiden: naaldaar (Setaria spp.), Hanepoot (Echinochloa crus-galli), straatgras (Poa annua)

Erkenningen
AARDAPPELEN (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-opkomst, 5 dagen voor het verschijnen van de eerste scheuten
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
Toepassingsstadium : voor-opkomst, 5 dagen voor het verschijnen van de eerste scheuten
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

DROOGGEOOGSTE ERWTEN (zonder peul) (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-opkomst (BBCH 01-08)
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

GROENGEOOGSTE ERWTEN (met peul) (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-opkomst (BBCH 01-08)
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

GROENGEOOGSTE ERWTEN (zonder peul) (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-opkomst (BBCH 01-08)
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

VICIA-BONEN (Paarde-, Duive-, Tuin-,…) (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-opkomst (BBCH 01-08)
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

VOEDERERWTEN (open lucht)
Toepassingsstadium : voor-opkomst (BBCH 01-08)
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

WORTELEN
Toepassingsstadium : voor-opkomst (BBCH 01-08)
2,4 kg/ha, 1 toepassing
Toepassen op naakte of weinig veronkruide bodem.
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige en grasachtige onkruiden.

Max. 1 toepassing per cultuur
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

Opmerkingen

  • Novitron Dam Tec kan gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose) veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode rondom de toepassing. Deze gewasreacties zijn van tijdelijke aard en hebben in het onderzoek geen negatieve effecten op de opbrengst veroorzaakt.
  • Niet behandelen bij wind om schade door drift aan naburige gewassen te vermijden.
  • Het spuittoestel na gebruik onmiddellijk grondig schoonmaken.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Vervang- en volggewassen
Vervanggewassen:
omwille van de lange nawerking van het product in de bodem komen enkel teelten zoals aardappelen, maïs en zonnebloem in aanmerking voor de vervanging van een behandelde en mislukte teelt. Na een grondige grondbewerking kunnen erwten en Vicia-bonen eveneens als vervanging worden geteeld.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Novitron Dam Tec® is een product van FMC Chemical BVBA.
Last revision of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top