Belchim Crop Protection

Belchim Crop Protection

Toegevoegde waarde in gewasbescherming.

Reactiviteit

Reactiviteit

Uitgewerkte oplossingen als antwoord op de noden van de hedendaagse markt

Vernieuwing

Vernieuwing

Steeds groeiende product portfolio voor een duurzame landbouw

Nabije toekomst

Nabije toekomst

Verstrekken van geoptimaliseerd technisch advies op hoog niveau

Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

PRODUCTREGISTRATIES

PRODUCTREGISTRATIES Met een teeltgerichte aanpak, staat Belchim Crop Protection zeer dicht bij de land- en tuinbouwer en ontwikkelt oplossingen om diens teelten te beschermen. Belchim weet snel te reageren en start registratieprocedures op om nieuwe technische oplossingen klaar te hebben. Belchim Crop Protection investeert in kleine teelten en etiketuitbreidingen.

BREED ASSORTIMENT

BREED ASSORTIMENT Jaar na jaar groeit Belchim’s product portfolio met de distributie van specialiteiten van ISK, Mitsui Chemicals Agro en andere leveranciers. Specialiteiten, etiketuitbreidingen, het verwerven van actieve ingrediënten en post patent specialiteiten, de ontwikkeling van een ‘Bio Line’, enz. Belchim investeert in producten voor een duurzame landbouw: een aanbod dat aangepast is aan de evolutie in de markt.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

TECHNISCHE ONDERSTEUNING De hoofdzetel in België biedt ruimte voor onderzoek en innovatie en centraliseert de algemene afdelingen. De landenorganisaties richten zich op de markt. Dit concept laat een optimale uitwisseling van informatie toe tussen de verschillende landen en een snelle besluitvorming. Belchim deelt haar kennis en geoptimaliseerd technisch advies met de handel. Zo blijven deze op de hoogte van de laatste evoluties en kunnen zij waardevol advies geven aan de gebruikers van de producten, de land- en tuinbouwers.

Designed by Pedro
Scroll to Top