MEET THE BELCHIM TEAM

Tuesday, July 07, 2020

Proefhoeve

Historiek

Reeds van bij de beginjaren werd zeer veel aandacht besteed aan proefveldwerking bij Belchim. Samen met de groei van het bedrijf werd de nood aan een eigen proefstation steeds groter. In 2006 werd dan ook een eigen proefstation opgericht. Het is gelegen in Londerzeel, vlakbij het hoofdkantoor. In 2016 werd in Fronton (Frankrijk) een tweede proefstation in gebruik genomen.

 

Activiteiten

Veldproeven

Kennis over doeltreffendheid, gewasveiligheid, de juiste spuitomstandigheden, … dragen bij aan het succes van een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen. Op een oppervlakte van ongeveer 10 ha worden een hele reeks van gewassen geteeld waarop onze producten onder praktijkomstandigheden worden vergeleken met soortgelijke producten.

Deze demonstratieproeven dienen ter ondersteuning van de kennis van onze buitendienstmedewerkers en worden zeer druk bezocht door onze klanten en hun vertegenwoordigers die telers gaan moeten adviseren.

Labo- en pottenproeven:

Screeningswerk en diepgaander onderzoek naar de technische aspecten van de werking van onze middelen worden uitgevoerd in het labo en door middel van pottenproeven.

 

Missie

Op onze eigen proefstations bouwen we een Europees kenniscentrum uit voor permanente vorming van onze buitendienstmedewerkers en klanten.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top