Arvest

Samenstelling: 480 g/l ETHEFON
Formulering: SL (Met water mengbaar concentraat)
Verpakking: 4 x 5 L
Erkenningsnummer: 7064P/B

Gebruik
Groeiregulator voor gebruik in verschillende gewassen.

ERKENNINGEN

KRIEKENBOMEN (open lucht)
Toepassingsstadium: 50% vruchtverkleuring (BBCH 81-87)
0.5 l/ha haag, 1 toepassing
Ter bestrijding van vroegtijdige vruchtval

Max. 1 toepassing/12 maanden alleen in kriekenbomen bestemd om mechanisch geoogst te worden.
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

WINTERGERST (open lucht)
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39)
1-1.25 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van wintergerst.

WINTERROGGE (open lucht)
Toepassingsstadium: ligula zichtbaar - openen van de bladschede (BBCH 39-45)
1.5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van winterrogge.

 

WINTERTARWE (open lucht)
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)
0.5-1.25 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren.
1 toepassing op wintertarwe die voordien niet behandeld werd met chloormequat. In de percelen tarwe voorafgaandelijk behandeld met chloormequat in het stadium aar op 1 cm - eerste knoop (BBCH 30-31) waar nog een gevaar tot legeren bestaat, kan een bijkomende behandeling tegen het legeren met een erkend product op basis van ethefon overwogen worden; de toepassing zal in dat geval gebeuren aan de dosis van 0,50-0,75 l/ha vanaf BBCH 37-39 tot en met BBCH 45.
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1m met klassieke techniek
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van wintertarwe.

WINTERTRITICALE (open lucht)
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)
0.5-1.25 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
1 toepassing op triticale die voordien niet met chloormequat behandeld werd.
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van wintertriticale.

SIERPLANTEN (doorlevend, niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Tegen een te vroege bloei:
0.15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Ter bevordering van het vertakken:
0.0875l/100 l, 1 toepassing
Opmerking: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: chrysant
Risicobeperkende maatregelen: /

SIERPLANTEN (doorlevend, niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Tegen een te vroege bloei:
0.15 l/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 6 dagen
Ter bevordering van het vertakken:
0.0875l/100 l, 1 toepassing
Opmerking: Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: chrysant
Risicobeperkende maatregelen: /

SPELT (open lucht)
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)
0.75 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
1 toepassing op spelt die voordien niet met chloormequat behandeld werd. In de vooraf met chloormequat behandelde percelen waar nog gevaar tot legeren bestaat,kan een behandeling met een erkend product op basis van ethefon aan de dosis van 0,5 l/ha vanaf BBCH 39 tot en met BBCH 45 overwogen worden.
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend voor zaadproductie van spelt.

TOMATEN (onder bescherming)
Toepassingsstadium: einde van de teelt, op getopte planten met max. 3 uitgegroeide trossen.
0.8 l/ha haag, 1 toepassing. Het vruchtdragende gedeelte van de teelt behandelen over een maximale hoogte van 1 meter.
Ter bestrijding van ongelijkmatige afrijping.
Max. 1 toepassing/teelt. Fytotoxiciteit kan voorkomen als gevolg van de zure pH van het product enerzijds, of van rasgevoeligheid anderzijds. De pH van de spuitoplossing moet verhoogd worden tot 5,5-6,5 alvorens toe te passen, door middel van kaliloog, kaliumbicarbonaat of natriumbicarbonaat. Voer een proef uit op enkele planten teneinde de rasgevoeligheid na te gaan. Niet toepassen op nat gewas.
Risicobeperkende maatregelen: /

ZOMERGERST (open lucht)
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39)
0.6-0.8 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van zomergerst.

ZOMERROGGE (open lucht)
Toepassingsstadium: ligula zichtbaar - openen van de bladschede (BBCH 39-45)
1.5 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van zomerrogge.

ZOMERTRITICALE (open lucht)
Toepassingsstadium: laatste blad - ligula zichtbaar (BBCH 37-39) - openen van bladschede (BBCH 45)
0.5-1.25 l/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van legeren
1 toepassing op triticale die voordien niet met chloormequat behandeld werd.
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Opmerking: ook erkend in zaadproductie van zomertriticale.

VLAS (open lucht)
Toepassingsstadium: bloemknoppen van de hoofdbloemtros individueel zichtbaar, gesloten - bloemknoppen van de secundaire bloemtrossen individueel zichtbaar, maar gesloten (BBCH 55-57)
0.3 l/ha in menging met 125 g w.s./ha tebuconazool
Ter bestrijding van legeren
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

ZOMERKOOLZAAD (open lucht)
Toepassingsstadium: bloemknoppen van de hoofdbloemtros individueel zichtbaar, gesloten - bloemknoppen van de secundaire bloemtrossen individueel zichtbaar, maar gesloten (BBCH 55-57)
0.3 l/ha in menging met 125 g w.s./ha tebuconazool
Ter bestrijding van legeren
Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
ARVEST® is een product van Bayer CropScience N.V., gedeponeerd handelsmerk van Bayer Cropscience Inc., New York corporation.

Last update of this page April 2018

Designed by Pedro
Scroll to Top