Axidor

Samenstelling: 50 g/l CYMOXANIL + 400 g/l PROPAMOCARB
Formulering: SC (Suspensie concentraat)
Verpakking: 10 L
Erkenningsnummer: 9721P/B

Gebruik
FUNGICIDE ter bestrijding van de aardappelziekte

Eigenschappen en werking
Fungicide met curatieve en beperkte preventieve werking.
Cymoxanil:

  • contactwerking (op de sporen op het moment van kieming) 
  • penetrerende werking (de verspreiding in de plant is plaatselijk wat het tevens een terugwerkende kracht geeft van 1 of 2 dagen) 

Propamocarb:

  • wordt opgenomen en herverdeeld in de plant (bescherming nieuwe groei)
  • multisite werking: voorkomt sporenkieming, reduceert de myceliumgroei in het blad, voorkomt de vorming van sporendragers, beperkt de sporenproductie.

Spectrum
Aardappelplaag (Phytophthora infestans)

Erkenning
AARDAPPELLEN (open lucht)
Toepassingsstadium : preventief of bij verschijnen van de eerste symptomen / vanaf de eerste waarschuwingen tot het doodspuiten van het loof
2,5 l/ha, 1-6 toepassingen, met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van phytophthora
Veiligheidstermijn : 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m met klassieke techniek

AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
Toepassingsstadium: preventief of bij verschijnen van de eerste symptomen / vanaf de eerste waarschuwingen tot het doodspuiten van het loof
2 l/ha, 1-6 toepassingen, met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van phytophthora
Veiligheidstermijn : /

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Opmerking
Om residuproblemen te voorkomen moet een tijdspanne van minstens 30 dagen voorzien worden tussen de laatste behandeling en het zaaien of planten van teelten waarvoor propamocarb niet erkend is in België.

Mengbaarheid
Axidor is mengbaar met alle erkende fungiciden en insecticiden in aardappelen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Axidor is een product van ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL.
Last revision of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top