Hydro Super 25 WG

Samenstelling: 25 % koperhydroxide (als koper)
Formulering: WG (waterdispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 10 kg
Erkenningsnummer: 9778P/B

Gebruik
Een veelzijdig FUNGICIDE in FRUIT, GROENTEN, HOP en AARDAPPELEN en SIERTEELT

Spectrum
Aardappelziekte (Phytophthora infestans) - valse meeldauw (Plasmopara viticola) zwartrot (Guignardia bidwellii) - valse meeldauw (Pseudoperonospora humuli) - schurft (Venturia spp.) - bacterievuur (Erwinia amylovora) - neusrot (Nectria galligena) - stambasisrot (Phytophthora cactorum) - krulziekte (Taphrina deformans) - vruchtrot (Monilinia fructigena/ M. laxa) - hagelschotziekte (Stigmina carpophila/ Coryneum beijerinckii) - hongerpruimenziekte (Taphrina pruni) - nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae) - alternariarot (Alternaria solani) - bacterierot (Erwinia carotovora) - naaldverbruining (Didymascella thujina) – boomwondinfecties

Eigenschappen en werking
Belchim Hydro is een preventief fungicide met een multisite werking op vele bacteriën en schimmels.

Erkenningen
AARDAPPELEN (open lucht)
8-10 kg/ha, 1-4 toepassingen, kan in zekere gevallen fytotoxiciteit veroorzaken
Ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Max 4 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
8-10 kg/ha, 1-4 toepassingen, kan in zekere gevallen fytotoxiciteit veroorzaken
Ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Max 4 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met klassieke techniek

APPELBOMEN (open lucht)
Ter bestrijding van kanker en neusrot:
Toepassingsstadium : bij de bladval (BBCH 93-97)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, bij voorkeur als tweede behandeling na een curatieve behandeling
Max 2 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van stambasisrot:
8 kg/100 L, 1-2 toepassingen, toe te passen door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten zoals b.v. Cox.
Max 2 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van schurft:
Toepassingsstadium: tot het stadium groene knop (BBCH 56)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, preventief
Nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

PERENBOMEN (open lucht)
Ter bestrijding van kanker en neusrot:
Toepassingsstadium : bij de bladval (BBCH 93-97)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, bij voorkeur als tweede behandeling na een curatieve behandeling
Max 2 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van stambasisrot:
8 kg/100 L, 1-2 toepassingen, toe te passen door instrijken van de onderste 50 cm van de stam van gevoelige variëteiten zoals b.v. Cox.
Max 2 toepassingen/12 maanden

Ter bestrijding van schurft:
Toepassingsstadium: tot het stadium groene knop (BBCH 56)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, preventief
Nevenwerking tegen bacterievuur (Erwinia amylovora)
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

DRUIVELAARS
Toepassingsstadium : mei-september
1600 g/100 L, 1-2 toepassingen, met een interval van 10-15 dagen
Ter bestrijding van valse meeldauw en zwartrot.
Veiligheidstermijn: 42 dagen
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 90% driftreducerende techniek

HOP (open lucht)
0,6-1 kg/100 L, 1-2 toepassingen, met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van valse meeldauw.
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

KERSEN- EN KRIEKENBOMEN (open lucht)
Toepassingsstadium : bij het zwellen van de knoppen (BBCH 01)
8 kg/ha haag (voor laagstam) of 800 g/100 L (voor hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van vruchtrot (Monilinia) en hagelschotziekte:
Nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Max 2 toepassingen/12 maanden

Toepassingsstadium : bij de bladval (BBCH 93-97)
8 kg/ha haag (voor laagstam) of 800 g/100 L (voor hoogstam), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van vruchtrot (Monilinia) en hagelschotziekte:
Nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

KWEKERIJEN VAN FRUITBOMEN EN -STRUIKEN
1,2kg / 100 l, 1-2 toepassingen
Ter bevordering van de bladval.
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

PERZIKBOMEN (open lucht)
Toepassingsstadium : bij het zwellen van de knoppen (BBCH 01)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van krulziekte
Max 2 toepassingen/12 maanden

Toepassingsstadium : na de bladval (BBCH 97)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van krulziekte
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

PRUIMENBOMEN (open lucht)
Toepassingsstadium : bij het zwellen van de knoppen (BBCH 01)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van vruchtrot (Monilinia), hagelschotziekte en hongerpruimziekte.
Nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Max 2 toepassingen/12 maanden

Toepassingsstadium : bij de bladval (BBCH 93-97)
8 kg/ha haag, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van vruchtrot (Monilinia), hagelschotziekte en hongerpruimziekte.
Nevenwerking tegen bacteriekanker (Pseudomonas syringae)
Max 2 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende

SIERBOMEN EN -HEESTERS (niet bestemd voor consumptie)
1,6 kg/100 L, eventueel in menging met een voor dit gebruik erkend product op basis van mancozeb
Ter bestrijding van naaldverbruining.

Ter bestrijding van boomwondinfecties:
8 kg/100 L, 1 toepassing, afdekken van snoeiwonden of andere beschadigingen aan takken of boomstammen

Toepassingsstadium: tot het stadium groene knop (BBCH 07-56)
0,8 kg/100 L, 1 toepassing, volgens de waarschuwingen
Ter bestrijding van schurft.

Max. 1 toepassingen/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

TOMATEN (onder bescherming)
Toepassingsstadium : vanaf het planten of de opkomst
8 kg/ha haag, 1-4 toepassingen, met een interval van 10-12 dagen
Ter bestrijding van alternariarot en phytophthora.
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Max 4 toepassingen/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 90% driftreducerende techniek

WITLOOFWORTELTEELT (open lucht)
Toepassingsstadium : 3 weken voor de oogst
4 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van bacterierot.
Max 2 toepassingen/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

WITLOOF EN ROODLOOF (forcerie grondteelt)
Toepassingsstadium: over de wortelkragen onmiddellijk na het intafelen
9,6 g/m² (max. 0,5 l spuitvloeistof/m²)
Ter bestrijding van bacterierot.

Risicobeperkende maatregelen: /

WITLOOF EN ROODLOOF (forcerie hydrocultuur)
Toepassingsstadium: over de wortelkragen onmiddellijk na het intafelen
9,6 g/m² (max. 0,5 l spuitvloeistof/m²)
Ter bestrijding van bacterierot.

Risicobeperkende maatregelen: /

Opmerkingen
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Hydro Super 25 WG is een product van Albaugh UK Ltd. Last update of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top