Milbeknock

Samenstelling: 9,3 g/l MILBEMECTINE
Formulering: EC (Emulgeerbaar concentraat)
Verpakking: 12x1 L
Erkenningsnummer: 9435P/B

Gebruik
Insecticide / acaricide in de sier- en aardbeiteelt.

Eigenschappen en werking
Milbeknock is zeer doeltreffend op alle stadia van spintmijten, aardbeimijten en weekhuidmijten. De actieve stof milbemectine heeft een verlammende werking: zenuwprikkels die zorgen voor de bewegingen, worden niet meer verzonden waardoor alle activiteit stopt. Volledige mortaliteit treedt op na enkele dagen. Het middel werkt via contact of opname. Milbeknock wordt snel opgenomen door het blad en is translaminair.

Spectrum
Spintmijt, weekhuidmijten, aardbeimijt en mineervlieg

Erkenningen
AARDBEIEN (productieveld) (open lucht)
Toepassingsstadium : tot aan de bloei en na de pluk
0,5 l/ha, 1-3 toepassingen in blok met een interval van max. 7 dagen
Tegen spintmijten en aardbeimijt

Max. 3 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 90% driftreducerende techniek

AARDBEIEN (selectie- en vermeerderingsveld)
Toepassingsstadium :
0,5 l/ha, 1-3 toepassingen in blok met een interval van max. 7 dagen
Tegen spintmijten en aardbeimijt

Max. 3 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 90% driftreducerende techniek

SIERPLANTEN (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)
Toepassingsstadium : bij het verschijnen van de plaag
50 ml/100 l, 1-3 toepassingen in blok met een interval van 7-10 dagen
Tegen spintmijten

Toepassingsstadium : bij het verschijnen van de plaag
100 ml/100 l, 1 toepassing
Tegen mineervliegen

Max. 3 toepassing/jaar
Risicobeperkende maatregelen: /

SIERPLANTEN (niet bestemd voor consumptie)
50 ml/100 l, 1 toepassing
Tegen weekhuidmijten
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Dracena, Schefflera, Ficus, Hedera, Dianthus, Chrysanthemum, Gerbera, Gysophyla en Rosa

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 30m met 90% driftreducerende techniek

Opmerking
Gezien het groot aantal verschillende soorten en variëteiten van sierplanten is het noodzakelijk steeds een kleine proef uit te voeren alvorens de ganse oppervlakte te behandelen.
De resistentieletter voor de werkzame stof van dit product is “S”. De code voor de werkingswijze is 6.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Milbeknock® is een product van Belchim Crop Protection nv.
Last update of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top