Samson Extra 60 OD

Samenstelling: 60 g/l NICOSULFURON
Formulering: OD (olie dispersie)
Verpakking: 12 x 1 L, 4 x 5 L
Erkenningsnummer: 9595P/B

Gebruik
Selectief HERBICIDE ter bestrijding van grassen en tweezaadlobbige onkruiden in na-opkomst van maïs.

Eigenschappen en werking
Nicosulfuron is een ALS-remmer. Het wordt hoofdzakelijk door de bladeren opgenomen en veroorzaakt een onmiddellijke groeistilstand met een geel tot roodverkleuring en uiteindelijk een gelijkmatig afsterven van het onkruid binnen 10 tot 20 dagen.
De unieke olie dispersie formulering zorgt voor een snelle opname (2-3u).

Spectrum
Grassen: staatgras, raaigras, wilde haver, kweek, hanepoot, naaldaar, panicum spp.
Tweezaadlobbigen onkruiden: amaranten, herik, herderstasje, muur, perzikkruid, kleefkruid.

Erkenning
MAÏS (snij- of korrelmaïs) (behalve suikermaïs) (open lucht)
Toepassingsstadium : 2-8 bladeren (BBCH 12-18)
0,5-0,75 l/ha, 1 toepassing of 2 toepassingen: 0,5 l/ha gevolgd door 0,25 l/ha met een interval van 10-14 dagen
Tegen de meeste tweezaadlobbigen, met uitzondering van Chenopodium album, Solanum nigrum en Polygonum aviculare: - 1 toepassing van 0,5-0,75 l/ha, of, - 2 toepassingen: 0,5 l/ha gevolgd door 0,25 l/ha met een interval van 10-14 dagen. Voor de bestrijding van Chenopodium album, Solanum nigrum en Polygonum aviculare moet het product toegepast worden aan een dosis van 0,5 l/ha, in menging met een complementair erkend herbicide tegen tweezaadlobbigen (op basis van mesotrione, sulcotrion of bromoxynil).

Max. 45g nicosulfuron/ha/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek

Opmerkingen
Pas Samson Extra 60 OD toe op een gezond gewas en bij voorkeur bij een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur tussen 12-25°C. De behandeling uitstellen bij te grote temperatuurschommelingen (dag/nacht), bij een temperatuur hoger dan 25°C of lager dan 6°C en bij verzwakte maïs, bv. door droogte, wateroverlast, schade door insecten en nachtvorst.

Mengbaarheid
Samson Extra 60 OD kan gemengd worden met alle erkende maïsherbiciden en insecticiden.
Niet mengen met vloeibare meststoffen, oliën of andere hulpstoffen.
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Vervanggewassen – Volggewassen
Na toepassing van Samson Extra 60 OD gelden volgende regels voor vervanggewassen:
Vermijden: kruisbloemigen, bonen, erwten
Mogelijk zonder beperking: maïs

Na toepassing van Samson Extra 60 OD gelden volgende regels voor volggewassen:
Ploegen vooraleer winterkoolzaad, wintertarwe en wintergerst te zaaien.
Lenteteelten: geen beperking.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SAMSON® Extra 60 OD is een product van ISK Biosciences Europe NV, geregistreerd handelsmerk van Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Japan.
Last revision of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top