Kemifam Super

Samenstelling: 160 g/l fenmedifam + 160 g/l desmedifam
Formulering: EC (Emulgeerbaar concentraat)
Verpakking: 4 x 5l
Erkenningsnummer: 9785P/B

Gebruik
Selectief HERBICDE in de teelt van bieten

Eigenschappen en werking
Dit middel wordt toegepast in een FAR-systeem.

Erkenningen
SUIKERBIETEN (open lucht)
Toepassingsstadium : kiembladeren – 8 bladeren (BBCH 10-18)
1 l/ha, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

VOEDERBIETEN (open lucht)
Toepassingsstadium : kiembladeren – 8 bladeren (BBCH 10-18)
1 l/ha, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

Opmerkingen

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Vervang- en volggewassen
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
KEMIFAM Super is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Cropscience NV
Last update of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top