Chikara Duo

Samenstelling: 0.67% FLAZASULFURON + 28.8% Glyfosaat
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 4 x 3 kg
Erkenningsnummer: 10423P/B

Gebruik
Selectief HERBICIDE in appel, peer en druivelaar

Eigenschappen en werking
Chikara Duo is de combinatie van contact- en bodemherbiciden.
Flazasulfuron is een systemisch blad- en wortelherbicide dat behoort tot de groep van de sulfonylureumverbindingen. Het werkt in op de productie van aminozuren (ALS-remmer). De sterke synergie tussen glyfosaat en flazasulfuron zorgt voor een zeer goede en brede contactwerking van dit product.
Flazasulfuron heeft geen effect op het kiemingsproces van de onkruiden, maar wel op de groei. Vanaf het moment dat de jonge blaadjes of wortels flazasulfuron hebben opgenomen, wordt de ontwikkeling echter meteen geblokkeerd. Na enkele dagen wordt er vergeling of roodverkleuring van de jongste blaadjes zichtbaar. Daarna volgt er necrose die uiteindelijk leidt tot volledige afsterving van het onkruid.

Spectrum
Eenjarige en doorlevende, grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden. Chikara Duo heeft een zeer breed werkingsspectrum. Alle bestaande onkruiden worden goed bestreden, ook moeilijke onkruiden zoals bv wilgenroosje. Chikara Duo heeft een goede nawerking op alle moeilijke onkruiden in de fruitteelt, enkel zwarte nachtschade en erepriijssoorten zijn minder gevoelig.

Erkenningen
Appelbomen (open lucht)
Toepassingsstadium : van maart tot half juli
3kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden

Max. 1 toepassing/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1m met minimum 90m driftreducerende techniek

Druivelaars (open lucht)
Toepassingsstadium : periode voor de lente tot de zomer (die begint in april, voordat wijngaard knoppen open, tot half tot eind juni)
3kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden

Max. 1 toepassing/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1m met minimum 90m driftreducerende techniek

Perenbomen (open lucht)
Toepassingsstadium : van maart tot half juli
3kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden

Max. 1 toepassing/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 1m met minimum 90m driftreducerende techniek

Opmerkingen
In elk geval dient altijd vermeden te worden dat er product terecht komt op de groene bladeren en jonge twijgen van de bomen. Richt de spuitvloeistof steeds naar de te bestrijden onkruiden. Het wordt afgeraden om Chikara Duo toe te passen in de eerste twee jaren na aanplant om wille van glyfosaat in de formulering. Om problemen met volgteelten te vermijden is het afgeraden om in het laatste jaar voor rooien nog Chikara Duo toe te passen.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

 

Opmerkingen 

 • Niet toepassen op jonge aanplantingen. 
  Vermijd contact met jonge scheuten en de bladeren, om schade aan het gewas te vermijden. 
  Richt de spuitvloeistof steeds naar de te bestrijden onkruiden.
 • Omwille van de lange nawerking van Chikara Duo, moet men minstens 12 maanden wachten alvorens een nieuwe teelt aan te planten op percelen die behandeld werden met dit middel. Hou hiermee rekening als u uw percelen wil gaan rooien!
 • Het product kan gemengd worden met andere erkende herbiciden.
 • Spuit op een droge vegetatie. Tijdens en enkele uren na de toepassing dient het droog te zijn om een goeie opname van het middel te verzekeren.
 • Reinig de tank grondig na de toepassing van dit middel om schade aan andere gewassen te vermijden. Volg hiervoor de tankreinigingsprocedure op dit etiket.
 • Glyfosaat is een systemisch bladherbicide en behoort tot de chemische familie van Glycines (HRAC groep G).
 • Flazasulfuron is een sulfonylurea, inhibitor van ALS (HRAC groep B).
 • De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

 

Reinigen van de spuitapparatuur

Reinig de spuitapparatuur zeer zorgvuldig, onmiddellijk na gebruik, om schade aan teelten die later worden behandeld te vermijden. 
Voer de reiniging uit op een beveiligd oppervlak.

 • Vul de tank tot 10 % van zijn capaciteit met water;
 • Voeg specifieke reinigingsmiddelen toe om restanten te vermijden (bv. Phytnet of Dissolux)
 • Zet het roersysteem in werking, laat het product gedurende 10 minuten door de spuitleidingen, spuitbomen en spuitdoppen stromen; Maak volledig leeg.
 • Verwijder tenslotte ook de doppen en filters en reinig deze zéér zorgvuldig.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

CHIKARA DUO® is een product van ISK Biosciences Europe NV.
Last update of this page January 2015.

• Het middel bevat glyfosaat: respecteer de gebruiksbeperkingenvoor glyfosaat.- Niet toepassen op jonge aanplan

Designed by Pedro
Scroll to Top