Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Narita

Samenstelling: 250 g/l difenoconazool
Formulering: EC (Emulgeerbaar concentraat)
Verpakking: 2 x 10 L
Erkenningsnummer: 10297P/B

Gebruik
FUNGICIDE ter bestrijding van alternaria (Alternaria solani en Alternaria alternata) in aardappelen.

Eigenschappen en werking
Narita heeft een preventieve werking op beide soorten alternaria. Difenoconazool werkt in op de sterol biosynthese, waardoor de ontwikkeling van de pathogeen verhindert wordt.

Spectrum
Alternaria solani
Alternaria alternata

Erkenning
AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen of volgens de waarschuwingen
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m, klassieke techniek

AARDAPPELEN (open lucht)
0,5 l/ha, 1-4 toepassingen met een interval van 10-14 dagen of volgens de waarschuwingen
Veiligheidstermijn: 14 dagen
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m, klassieke techniek

Opmerkingen
Narita afwisselen met andere erkende fungiciden ter bestrijding van Alternaria spp.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Narita is een product van Globachem NV.
Last revision of this page April 2014.

Designed by Pedro
Scroll to Top