Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Valis M

Samenstelling: 6% VALIFENALAAT + 60% MANCOZOB
Formulering: WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 10kg
Erkenningsnummer: 10100P/B

Gebruik
FUNGICIDE ter bestrijding van de aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Eigenschappen en werking
ActIn Power: actief in de plant
Valifenalate: nieuwste CAA-fungicide

  • herverdelend in de waslaag
  • translaminaire werking
  • opwaarts systemisch

Mancozeb:

  • Preventief contactfungicide met een multisite werking. Mancozeb verhindert de kieming van de sporen.

Spectrum
Phytophthora infestans

Erkenningen
AARDAPPELEN (open lucht)
Toepassingsstadium: Volgens de waarschuwingen of in functie van de weersomstandigheden
2-2,5 kg/ha, 1 – 3 toepassingen met een interval van 7 - 10 dagen
Ter bestrijding van phytophthora
Veiligheidstermijn: 20 dagen

Max. 3 toepassingen/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
Toepassingsstadium: Volgens de waarschuwingen of in functie van de weersomstandigheden
2-2,5 kg/ha, 1 – 3 toepassingen met een interval van 7 - 10 dagen
Ter bestrijding van phytophthora
Veiligheidstermijn: 20 dagen

Max. 3 toepassingen/jaar
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

Opmerkingen
Valis M preventief inzetten.

Mengbaarheid
Valis M kan gemengd worden met alle erkende gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
VALIS M is een product van Belchim Crop Protection NV
Page last updated April 2014.

Designed by Pedro
Scroll to Top