Teppeki

Samenstelling: 50% FLONICAMID
Formulering: WG (water dispergeerbaar granulaat)
Verpakking: 10 x 500 g, 4 x 2 Kg
Erkenningsnummer: 9526P/B

Gebruik
Selectief INSECTICIDE ter bestrijding van verschillende soorten bladluizen.

Eigenschappen en werking
Flonicamid is ingedeeld in een volledig nieuwe chemische groep (pyridine-carboxamiden) met een innoverende werking. Dankzij haar unieke werking speelt Flonicamid een sleutelrol in de insectenbestrijding, zowel in afwisseling met gangbare insecticiden (geen kruisresistentie) als in de geïntegreerde teelt (respect voor natuurlijke roofvijanden van bladluizen).
Flonicamid is werkzaam door contact en opname. De bladluizen stoppen zeer snel en definitief met voedsel opnemen en honingdauw produceren; de zuigschade stopt dus vrijwel onmiddellijk. Flonicamid werkt op alle stadia bladluizen.
Flonicamid verplaatst zich translaminair en opwaarts systemisch in de plant. Flonicamid wordt ook in de bodem opgenomen door het wortelstelsel en via het xyleem verplaatst naar de andere delen van de plant.

Spectrum
Bladluizen

Toepassingen 
AARDAPPELEN (open lucht)
Toepassingsstadium : eerste blad-vergeling van de bladeren (BBCH 11-91)
Volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
0,160 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn : 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen:

AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
Toepassingsstadium : eerste blad-vergeling van de bladeren (BBCH 11-91)
Volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
0,160 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn :

Risicobeperkende maatregelen:

APPELBOMEN (OPEN LUCHT)
Toepassingsstadium : muizenoor - begin van de rijpheid (BBCH 10-81)
Volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
0,080 kg/ha verticale haag, 1-3 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn : 21 dagen

Risicobeperkende maatregelen:

HOP
Toepassingsstadium : volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
0,05 kg/ha haag (0,01 kg/100 l), 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn : 21 dagen

Risicobeperkende maatregelen:

PERENBOMEN (OPEN LUCHT)
Toepassingsstadium : muizenoor - begin van de rijpheid (BBCH 10-81)
Volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
0,080 kg/ha verticale haag, 1-3 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn : 21 dagen

Risicobeperkende maatregelen:

SIERPLANTEN (NIET BESTEMD VOOR CONSUMPTIE) 
Toepassingsstadium : volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
14 g/100l, 1-3 toepassingen met een interval van 21 dagen met maximum 2 opeenvolgende toepassingen
Ter bestrijding van bladluizen
14 g/100l, 1 toepassing
Ter bestrijding van wol-, schild- en dopluizen

Max. 3 toepassingen/12maanden
Risicobeperkende maatregelen:

SUIKERBIETEN (OPEN LUCHT) 
Toepassingsstadium : vanaf 6 bladeren (>BBCH 16)
0,140 kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn : 60 dagen

Risicobeperkende maatregelen:

WINTERKOOLZAAD (OPEN LUCHT) 
Toepassingsstadium : 2-8 bladeren (BBCH 12-18)
0,100 kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van bladluizen

Risicobeperkende maatregelen:

WINTERTARWE (OPEN LUCHT) 
Toepassingsstadium : laatste blad-korrels in melkrijpe fase (BBCH 39-75)
Volgens de waarschuwingen of bij het verschijnen van de vijanden
0,160 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 21 dagen
Ter bestrijding van bladluizen
Veiligheidstermijn : 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen:

Opmerkingen
Teppeki is toepasbaar in een IPM-strategie omdat het specifiek bladluizen bestrijdt.

Mengbaarheid
Teppeki is mengbaar met alle erkende gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
TEPPEKI® is een geregistreerd handelsmerk van Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, product van ISK Biosciences.
Last revision of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top